Circulaire economie

Almere heeft een aantal mooie en ambitieuze doelstellingen: de energie neutrale stad 2022, circulair beheer, de afvalloze stad 2020 en de Floriade. Er is een zekere urgentie om (meer) vorm en inhoud te geven aan een nieuwe en meer duurzame vorm van s

De Gezonde Jeugd

De gezondheidszorg wordt één van de grootste werkgevers in de toekomst. Dus natuurlijk ontwikkelt de EDBA samen met de zorginstellingen, onderwijs, overheid en ondernemers plannen om de werkgelegenheid in deze sector te stimuleren. Met eHealth-oplo

Big Data Value Center

Het Big Data Value Center (afgekort BDVC) is een uniek open innovatie platform met een fysieke plek in Almere waar verschillende organisaties en partijen experimenteren met (big) data. In het centrum creëren we concrete meerwaarde uit data. Dit lev

Vrijetijdseconomie

Stadscentrum Almere
De kansen in Almere liggen met name op het gebied van publieksattracties, watersport en recreatie, wellness, bungalowparken en gezondheidstoerisme. In deze gedachtengang wordt een sprong in de tijd gemaakt en het Markermeer gezien als het grote stads