Nieuws

Pressure cooker rondje weerwater

16-05-2017
Circulaire Economie
Rondje weerwater
ALMERE - Op donderdag 8 juni a.s. organiseert de EDBA samen met de Gemeente Almere een pressure cooker in het teken van ‘Rondje

programma EDBA

31-03-2017
yes

Competitie upcycle city

19-12-2016
Circulaire Economie
Almere doet haar reststromen in de aanbieding! Onderhoud en beheer van de stad leveren reststromen op, zoals biomassa, asfalt, bet

Gemeente helpt bedrijven door SUBSIDIEdoolhof

28-10-2016
Algemeen
De gemeente helpt om de mogelijkheden voor subsidies, fiscale regelingen en garanties inzichtelijk te maken. Het gaat hier om nie

Arthur Bouvy nieuwe directeur EDBA

29-09-2016
Algemeen
Arthur Bouvy is met ingang van 1 oktober 2016 benoemd tot directeur van de Economic Development Board Almere. Na zes jaar stapt H

Wegwijs langs circulaire businessmodellen

13-09-2016
Circulaire Economie
Dat de circulaire economie kansen biedt is niet nieuw, maar wat betekent dit voor jouw organisatie en hoe ga je concreet aan de s

Tweets

@edba_tweets

Programma's

Almere heeft een aantal mooie en ambitieuze doelstellingen: de energie neutrale stad 2022, circulair beheer, de afvalloze stad 2020 en de Floriade. Er is een zekere urgentie om (meer) vorm en inhoud te geven aan een nieuwe en meer duurzame vorm van stedelijke ontwikkeling. Het gaat daarbij niet om programma's die tijdelijk een beetje lucht geven in de gemeentelijke financiën. Er is vooral behoefte aan meer integrale programma's die kansen bieden op  structurele oplossingen en tegelijkertijd gaan leiden tot kostenbesparingen of opbrengsten. 

De gezondheidszorg wordt één van de grootste werkgevers in de toekomst. Dus natuurlijk ontwikkelt de EDBA samen met de zorginstellingen, onderwijs, overheid en ondernemers plannen om de werkgelegenheid in deze sector te stimuleren. Met eHealth-oplossingen, mobile devices en het verzamelen van data waar voorspellingen mee kunnen worden gedaan, gaat de gezondheidszorg enorm veranderen. ICT, dataverzameling en een verschuiving van patient naar regisseur zijn de game changers. 

 

 

Het Big Data Value Center (afgekort BDVC) is een uniek open innovatie platform met een fysieke plek in Almere waar verschillende organisaties en partijen experimenteren met (big) data. In het centrum creëren we concrete meerwaarde uit data. Dit levert nieuwe kennis, inzichten en businesscases op waarmee bedrijven direct aan de slag kunnen. Het Big Data Value Center is een initiatief van de Economic Development Board Almere in samenwerking met TNO, SURFsara, eScience Center, Amsterdam Economic Board en de Economic Board Utrecht.

De kansen in Almere liggen met name op het gebied van publieksattracties, watersport en recreatie, wellness, bungalowparken en gezondheidstoerisme. In deze gedachtengang wordt een sprong in de tijd gemaakt en het Markermeer gezien als het grote stadsmeer van de Metropoolregio Amsterdam. Het lijkt ver weg, maar zodrag de IJmeerverbinding klaar is en Almere Pampus zich begint te ontwikkelen is dit een logisch gevolg. We hebben voor de regio veel te bieden als het gaat om ruimte, watersport en recratie. De ontwikkeling van de kustzone van Almere is binnen de Metropoolregio Amsterdam een kans om de economische structuur en het toeristisch-recreatief aanbod in de Metropoolregio Amsterdam te versterken. 

Nieuwe bedrijven

De Economic Development Board Almere heeft de afgelopen jaren een aantal ondernemers geholpen met het vestigen van hun nieuwe bedrijf in Almere. Vanaf 2015 stopt de EDBA met het verstrekken van leningen.
Alle nieuwe bedrijven

Over de EDBA

De EDBA richt zich op de thema's: big data, health, circulaire economie en vrijetijdseconomie in Almere met als doel om de kansen voor meer werkgelegenheid te vergroten in Almere. Wat doen we precies? Aanjagen, mensen en kennis aan elkaar koppelen, initiëren, de weg wijzen, organiseren, bundelen, co-financieren, beoordelen, makelen en schakelen. Wij ontwikkelen programma’s in samenwerking met ondernemers, overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen waardoor economische kansen worden gecreëerd en de economische voedingsbodem wordt versterkt.

Lees verder...

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief